Źródła

Poniżej znajduje się stale poszerzany przegląd MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH odnośnie wiedzy o combatach.

Również szereg publikacji napisanych przez autora tej strony ukazało się drukiem. Wykaz i fragmenty tych tekstów można znaleźć TUTAJ.

Data ostatniej aktualizacji przeglądu: 27 listopada 2011 r.

 • A Brief History of the Fairbairn-Sykes Fighting Knife W.L. Cassidy – pieczołowicie odtworzona historia powstania i dziejów słynnego noża F-S.
 • Abwehr englisher Gangstermethoden ‚Silent Killing’ Stiles Töten A.O.K. Norwegen 1c – niemiecki podręcznik wojsk okupacyjnych w Norwegii, opisujący sposoby obron przed metodami ataku nauczanymi w brytyjskim programie Silent Killing, wprowadzony do użycia w 1942 r.
 • All-in Fighting W.E. Fairbairn – jedna znajważniejszych książek combatowych, prezentacja militarnego systemu walki wręcz stworzonego przez Autora w trakcie II w. .ś., wydana w 1942 r.
 • Catch the’m… Safely!  S. Gozdzik – napisany w 2002 r. przez twórcę i grupę współpracowników podręcznik dla instruktorów ESDS.
 • Championship Fighting J. Dempsey – klasyk wielkiego boksera, opublikowany w 1950 r. podręcznik szczegółowo opisujący sposób uzyskiwania mocy uderzeń i prowadzenia agresywnej walki.
 • Charles Nelson’s School Of Self Defense C. Nelson – dwa podręczniki samoobrony (tzw. Red Manual i Gray Manual), napisane pod koniec życia przez niezwykle szanowanego instruktora i właściciela szkoły samoobrony w Nowym Jorku, byłego instruktora marines z lat 30-tych i czasu wojny, jednego z ostatnich łączników starych i nowych czasów.
 • Close Combat E.A. Sykes – nigdy nie opublikowany za życia Autora program szkolenia agentów SOE po 1943 r., znany jako Silent Killing, będący kontynuacją wcześniejszej pracy.
 • Cold Steel J. Styers – tekst zawierający metody z programu nauczania marines po II w. ś. w zakresie walki na bagnety, walki nożem Bowie’go, walki bez broni, pałką i rzucania nożem.
 • Combat Conditioning Series The USMC – seria filmów instruktażowych US Marine Corps z czasów II wojny światowej, prezentująca programy szkoleń w zakresie walki wręcz – bez broni, na bagnety, nożem, pałką.
 • Combato, The Art of Self-Defence ‚B.’ Underwood – podręcznik samoobrony według systemu, nad którym Autor pracował od 1907 r. i rozwijał go podczas obydwu wojen światowych.
 • Combat Without Weapons E.H. Leather – podręcznik tym razem nie dla komandosów, ale dla członków kanadyjskiej Home Guard, napisany w 1942 r.
 • Defendu. The Scientific Self-Defense W.E. Faribairn – pierwsza prezentacja słynnego systemu samoobrony stworzonego przez Autora, wydana w 1926 r.
 • Dirty Fighting D.W. Morrah Jr. – podręcznik walki wręcz dla słuchaczy ośrodka szkoleniowego artylerii przeciwlotniczej w Camp Davis, USA, podczas II w.ś.
 • Do Or Die A.J.D. Biddle – podręcznik będący podstawą programu szkolenia marines podczas II w.ś. w zakresie walki wręcz – walka na bagnety, walka nożem, elementy ówczesnych sztuk ju-jitsu, savate i boksu.
 • Gentelman & Warrior. The Shanghai Years. P. Robins – fundamentalna praca historyczna o życiu i działalności W.E Fairbairna przed II wojną światową.
 • Get Tough! W.E. Fairbairn – opisuje metody walki wręcz będące standardem szkolenia sił brytyjskich w czasie II w. ś., amerykańska wersja książki „All-in Fighting”.
 • Hit Em’ Hard! T. Turner – podręcznik samoobrony z lat czterdziestych ub. wieku oparty o ówczesne Ju-jitsu i inne uproszczone metody.
 • How To Fight Tough J. Dempsey – Autor, którego nazwisko natychmiast zelektryzuje każdego znawcę boksu, w czasie wojny jako porucznik Straży Przybrzeżnej USA z powodzeniem uczył jej członków metod bezwzględnej walki opisanych w tym podręczniku.
 • Isometric Power Exercises B. Tegner – cztery programy izometrycznych ćwiczeń dla zwmocnienia i podtrzymania siły i sprawności.
 • Kill Or Get Killed R. Applegate – swego rodzaju biblia combatu, zawierająca techniki walki wręcz, użycia broni palnej krótkiej i długiej, taktykę i techniki zatrzymywania osób, techniki konwojowania więźniów, podstawy taktyki policyjnych nalotów i walki w pomieszczeniach, podstawy taktyki zwiadu, użycie pałki, walkę z tłumem, uwagi o metodyce szkolenia i opis środków treningowych.
 • Knife Fighting R. Applegate – artykuł z „Infrantry Journal”, grudzień 1943, opisujący system walki nożem, w szczególności zaś operowanie nożem F-S.
 • Nærkampf E. Frost – podręcznik walki wręcz dla podoficerów armii duńskiej z 1946 roku.
 • On The Art of Hand To Hand J.N. Wright – wywiad z płk. A.J.D. Biddle przeprowadzony w 1940 r.
 • OSS Training Group OSS Field Photogrohy Branch – film propagandowy Office of Strategic Services wyprodukowany w 1944 r. przedstawiający fragmenty szkolenia agentów w zakresie close-combat, z udziałem m. in. W.E. Fairbairna oraz R. Applegate.
 • Podstawy strzelectwa obronnego S. Kasprzak – instruktarz technik strzeleckich dla formacji uzbrojonych. Pierwszy taki podręcznik w Polsce, upowszechniający wiedzę na ten temat, z 2002 r.
 • Podręcznik metodyczny do programu walki w bliskim kontakcie dla żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej W. Kopeć, P. Tarnawski – pomoc dydaktyczna dla dowódców i instruktorów w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć z żolnierzami według trzyzakresowego programu szkolenia, wprowadzony w 2006 r.
 • Practical Pistol Shooting For Army Officers W. Horton – skondensowany tekst z 1915 roku opisujący ciekawą metodę operowania bronią krótką oraz przedstawiający szereg informacji praktycznych.
 • Program ćwiczeń ze szkolenia fizycznego żołnierzy Sił Zbrojnych PRL 1981 – program wf , w tym także 2 pierwsze tzw. zakresy ze szkolenia walki wręcz.
 • Put ‚Em Down, Take ‚Em Out! D. Pentecost – system walki nożem, bardzo daleki od formuły pojedynkowej czy sztuk walki.
 • Quick Or Dead W.L. Cassidy – studium historyczne na temat roli broni krótkiej w walce bezpośredniej oraz opis metody strzelania opartej na tych studiach.
 • Scientific Self-Defence W.E. Fairbairn – książka z 1931 r., będąca nieco zmienioną wersją wcześniejszej o kilka lat „Defendu”, zawiera prezentację systemu samoobrony stworzonego przez autora, teraz pod inną nazwą.
 • Self Defence W. Brown – podręcznik samoobrony dla osób cywilnych, napisany w 1951 r. przez byłego instruktora personelu Lotnictwa Marynarki Wojennej USA.
 • Self-Defense For Women And Grirls W.E. Farirbairn – podręcznik samoobrony kierowany do kobiet, wydany w 1942 r. Wersja amerykańska nosiła tytuł „Hands Off!”
 • Self Defence – Nerve Centres & Pressure Points B. Tegner – obszerny podręcznik o praktycznym wykorzystaniu w samoobronie punktów wrażliwych.
 • Shanghai Municipal Police Manual of Self-Defence W.E. Fairbairn – podręcznik samoobrony policjantów SMP z 1915 r., pierwsza tego typu pozycja Autora.
 • Shooting To Live W.E. Fairbairn, E.A. Sykes – książka z 1942 r. zawierająca opis metody walki pistoletem i rewolwerem rozwiniętej i praktykowanej na przestrzeni kilkudziesięciu lat w Shangahi Municipal Police oraz w w tajnych służbach i siłach specjalnych zachodnich aliantów podczas II w.ś., później nazwanej Point Shooting.
 • SOE Assignment D. Hamilton-Hill – zbiór relacji i anegdot związanych z funkcjonowaniem S.O.E. zebranych przez jednego z zastępców dowódcy tej organizacji, wydany w 1973.
 • Sztuka celnego strzelania B. Wasilewski – poradnik dla zawodników i instruktorów strzelectwa sportowego oraz w mniejszym zakresie strzelań wojskowych, przetykany wspomnieniami i oparty na bogatych doświadczeniach autora, wydany w 1977.
 • Sztuka podstępu K. Mytnick – książka słynnego hakera o robieniu ludzi w konia.
 • The Automatic Pistol J.B.L. Noel – jeden z pierwszych i najważniejszych podręczników strzeleckich, w którym brytyjski ekspert opisuje metody strzelania w samoobronie i użytkowanie najlepszych wówczas pistoletów, opublikowany w 1919 r.
 • The Close-Combat Files of Col. Rex Applegate R. Applegate, C. Melson – program i konspekty zajęć z close-combat prowadzonych przez R. Applegate’a w ośrodku Camp X oraz szereg opisów i materiałów historycznych.
 • The Fairbairn Manual of Knife Fighting W.L. Cassidy – rekonstrukcja nie ukończonej i nigdy nie opublikowanej książki W. E. Fairbairna, na podstawie materiałów będących w posiadaniu rodziny.
 • The Gregg Method of Fire Control J.B. Gregg – podręcznik strzelania instynktownego z broni krótkiej i shotguna.
 • The Secrets of Self-Defence P. Wellard – zawodowy „bramkarz” podsumowuje swoje doświadczenia z walk i różnych sytuacji zagrożenia.
 • The Tactical Skills of Hand-To-Hand Combat B.J. Steiner – w tym jednym z klasycznych podręczników samoobrony z okresu powojennego napisanym w 1977 r., autor przedstawia reguły stosowane w stworzonym przez siebie systemie American Combato.

6 Responses to Źródła

 1. Dodałem akapit z datą ostatniej aktualizacji wykazu. Tego co ewentualnie nowego się pojawiło już nie będę zaznaczał, bo to zaciemni obraz, ale już nie trzeba będzie już przeglądać tej listy nadaremno, jeśli nie zaszły jakieś zmiany od czasu poprzedniej wizyty. Otwarta jak widać została też możliwość komentowania wykazu i zamieszczonych tu pozycji.

 2. Marcin says:

  Przeglądając powyższe coś, można rzec „noje po oczach”. Konfrontując niekiedy głęboko specjalistyczny zakres tematyczny, tych pozycji z datami ich wytworzenia jestem zadziwiony. Tak odległe okresy, a już dojrzałe, bardzo praktyczne podejście. A ednak od tamtych lat do dziś gdzieś to zagubiono. Pewnie zbyt wielu przypadkowych ludzi w służbach od tamtych lat było szefami z wysokimi stopniami. Oczywiście wiemy, to nie zmienia się od lat – zbyt wielu słabych praktyków rządzi. Licho się cieszy – każdy lubi łatwe zwycięstwa.

 3. @Marcin: Miałem identyczne odczucia, kiedy pierwszy raz zetknąłem się z tego typu pozycjami, a przecież ta lista jeszcze jest daleka od wyczerpania. Pierwsza uwaga, jaka mi się nasuwa, to praktyczne podejście wymuszone zostało okolicznościami (wojny, walki uliczne), co spowodowało weryfikację i sprowokowało opis doświadczeń. Druga, nieco ogólna i może kontrowersyjna dla niektórych, jest taka, że ludzie sami uwielbiają wszystko komplikować. Kiedy mija czas praktyków, których interesują wyłącznie efekty, otwiera się pole dla zaklinaczy rzeczywistości, którzy kierują się złudzeniami. Nie dotyczy to tylko decydentów, ale także wykonawców, i nie ogranicza się do sfery walki. To jest cecha ogólnoludzka.

 4. Marcin says:

  Tak masz tu stuprocentową rację : interesującymi nas zagadnieniami rządzą pewne prawa aktualne w każdej innej dziedzinie życia. Osobiście nie uważam zaś, aby ewolucja była czymś złym. Życie idzie naprzód i także w technikach walki można wprowadzać sensowne nowości. Są wszak rzeczy o których inni nie pomyśleli, z jakimi być może nie mieli styczności, są również takie elementy wyszkolenia, jakie pasują jednym innym mniej. Ważne, aby nie odbiegać zbytnio od realizmu.
  Kiedyś byłem pod wrażeniem Combat 56 w zakresie technik wojskowych, które prezentował A.Kups. Chociaż nie uważam się w tej dziedzinie za fachowe źródło wiedzy, to wciaż uważam, że prezentowane m.in. tam brutalne, krańcowe techniki są jedynymi sensownymi dla samoobrony. Zbyt wiele trzeba wprawy by naprawdę skutecznie walczyć wręcz, szczególnie bardziej stylowymi technikami. Widziane przeze mnie kiedyś metody prezentowane przez p. Struka (ESDS) także robią na mnie znakomite wrażenie – widać tam solidność technik i kunszt instruktora. Podobnie odnoszę się do patentów zawodowych „Cichala”, z których zresztą korzystałem pogłebiajac swą wiedzę.
  Słowem wielu ma „to coś” do przekazania – niewielu ma zaś czas poszukiwać.

 5. Ewolucja jest, że tak powiem, okay :) Przecież systemy np Fairbairna czy innych też są wynikiem ewolucji! Przed nim, równocześnie z nim i potem były, a i w przyszłości też się pojawią takie, którym nie sposób odmówić wartości. Problem jest wtedy, kiedy pod płaszczykiem ewolucji dokonuje się uwstecznienie.

 6. Zrezygnowałem z podziału materiałów na okresy historyczne, jaki był tutaj do tej pory, ponieważ ta wiedza przenika się i jest powiązana, a nawet najdawniejsze wybitne teksty zachowują wciąż swoją wartość i utrzymywanie takiego podziału w dalszym ciągu nie ma sensu. Od tej pory jest to jeden wykaz.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s