Tag Archives: walka pałką

Walka laską w Defendu

By | 09.05.2009

Laska jako podręczne narzędzie i prosta broń towarzyszy człowiekowi chyba od zarania dziejów. Dostępna jest ludziom wszystkich warstw społecznych i mogą ją wykorzystywać osoby o różnych możliwościach fizycznych. Noszenie laski jest także akceptowane przez systemy prawne na całym świecie, co dodatkowo podnosi jej wartość w stosunku do innych przedmiotów mogących posłużyć za broń. Zmiany, które zaszły w zachodnim… Read More »