Tag Archives: walka kijem

Walka laską – duszenie i obalenie

By | 14.06.2009

W systemie Defendu obok wykonywanych laską uderzeń oraz dźwigni znalazły się jeszcze dwie techniki chwytowe wykonywane na szyję przeciwnika. Fairbairn włączył tu jedno duszenie i jedną technikę określoną przez siebie jako rzut. Ze względu na miejsce ataku, na szyję, oraz użycie do tego celu twardego narzędzia, są to  techniki mogące stosunkowo łatwo spowodować znaczny ból i dyskomfort u… Read More »

Walka laską – dźwignie łokciowe

Zastosowanie podczas zakładania dźwigni przyrządów takich jak kij czy pałka jest wyraźnym utrudnieniem w porównaniu do użycia gołych rąk. Mimo to Fairbairn zamieścił w podręcznikach Defendu dźwignie zakładane przy pomocy laski. Powodem tego mogła być sama forma laski jako broni sytuacyjnej, noszonej wówczas na codzień jako element stroju, a pierwotnie z również z nastawieniem na obronę. Laski się… Read More »

Uderzenia laską stosowane w Defendu

Laski jako podręczna broń bardzo straciły obecnie na znaczeniu. Mimo to warto mieć na uwadze, że nauczenie ich użycia w roli broni będzie dobrą propozycją dla osób normalnie posługujących się nimi ze względów zdrowotnych. Nikt rozsądny nie powninien zakładać, że takie osoby są z góry kompletnie pozbawione szans ani zniechęcać je do podejmowania wysiłków na rzecz wzmocnienia swojego… Read More »

Walka laską w Defendu

By | 09.05.2009

Laska jako podręczne narzędzie i prosta broń towarzyszy człowiekowi chyba od zarania dziejów. Dostępna jest ludziom wszystkich warstw społecznych i mogą ją wykorzystywać osoby o różnych możliwościach fizycznych. Noszenie laski jest także akceptowane przez systemy prawne na całym świecie, co dodatkowo podnosi jej wartość w stosunku do innych przedmiotów mogących posłużyć za broń. Zmiany, które zaszły w zachodnim… Read More »