Tag Archives: Reserve Unit

O’Neill i Devil’s Brigade

Rezultaty doświadczeń i studiów nad przebiegiem walki, jakie dokonały się w latach 1908 – 1940 w Shanghai Municipal Police, odcisnęły wielki wpływ na sposobie prowadzenia walk podczas II wojny światowej, a ich wpływ trwa do dzisiaj. Fairbairn był postacią prominentną, może największą, ale nie jedyną, która wyróżniała się w tych burzliwych czasach. Wielkie uznanie zyskał choćby jeden z… Read More »