Tag Archives: Kill Or Get Killed

Side Kick / kopnięcie boczne cz. 2

Applegate w „Kill Or Get Killed” kładł nacisk nie tyle na rozróżnianie technik pod względem sposobu ich wykonania, co bardziej pod kątem zastosowania. Dotyczyło to również użycia w walce nóg, gdy mówił ogólnie o kopnięciach, podając najkorzystniejsze do zaatakowania miejsca na ciele przeciwnika. Za najlepszą i jedyną poprawną metodę uważał taką, gdy kopiący ustawia się do przeciwnika bokiem,… Read More »

Podtrzymywanie ręki zamiast broni

By | 26.04.2008

W poprzednim wpisie o chwycie broni oburącz była mowa o chwytach, w których ręka wspierająca podtrzymywała broń. Inną metodą, niegdyś również cenioną, było podtrzymywanie nie broni, a ręki władającej. Wydana w 1937 r. polska instrukcja strzelecka do pistoletu VIS wz. 35 wprost zalecała to jako zasadę, którą należało stosować we wszystkich postawach w walce. Ciekawostka, że nie dotyczyło… Read More »

Trzymanie broni oburącz

Zgodnie z tym, o czym była mowa w serii poprzednich wpisów o strzelaniu jednorącz, podczas użycia broni palnej w walce z bliska decydujące znaczenie ma umiejętność posługiwania się bronią krótką przy pomocy jednej ręki. Dzieje się tak ze względu na konieczną szybkość oraz bliskie odległości strzelania w bliskim kontakcie. Jednak w żadnym razie nie wyklucza to sytuacji, w… Read More »

Fundamentalne zasady walki

By | 24.06.2007

W bezpośrednim starciu wręcz istnieją pewne fundamentalne zasady walki, mogące przesądzić o zwycięstwie lub porażce. Poniższe uwagi na ten temat są streszczeniem uwag na ten temat zawartych w jednym z rozdziałów książki “Kill Or Get Killed” płk. Rexa Applegate. Jak zauważa Applegate (na zdjęciu poniżej, z książki), niektórych zasad należy dochować cały czas, inne zależności wypływają w szczególnych… Read More »