Tag Archives: bezpieczeństwo publiczne

Z mojego punktu widzenia cz. 3, wywiad S. Kasprzak

By | 29.04.2010

Ostatnia część wywiadu dotyczącego niektórych zagadnień bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. W wywiadzie mogłem odnieść się do kilku ważnych zagadnień z mojego punktu widzenia. Z.A.: Na ile Pana zdaniem przeszłe doświadczenia i systemy szkoleniowe mają zastosowanie w dzisiejszych realiach? Sławomir Kasprzak: Znaczenie doświadczeń w procesie szkolenia i organizacji działań jest zasadnicze. To, co stosujemy dzisiaj, powinno być sumą doświadczeń z… Read More »