Obok opisanych poprzednio technik przaładowania według metody Shooting To Live oraz frontalnie, podczas których pistolet jest trzymany z przodu, dosyć popularny jest też sposób, kiedy pistolet zostaje przeładowany jeszcze w pozycji przy boku strzelca. Aby było to możliwe ręka wspomagająca chwyta zamek nachwytem od góry. Potocznie ten sposób nazywany jest „nakładką”.

Fazy tej techniki przebiegają następująco:

  • natychmiast po dobyciu broni, w momencie gdy znajduje się ona z boku ciała, chwyć ręką wspomagającą (praworęczni – lewą) zamek nachwytem od góry w jego tylnej części, zwracając uwagę, aby nie zasłaniać okienka wyrzutowego, broń w tym momencie powinna być skierowana do celu;
  • zamek trzymaj pomiędzy nasadą dłoni a końcami palców, nie używaj kciuka;
  • trzymaj zamek w miejscu, natomiast ręką trzymającą broń energicznie wypchnij broń po linii prostej w kierunku celu, co spowoduje przemieszczenie szkieletu wraz z lufą w skrajne przednie położenie, a następnie wyciągnięcie zamka z trzymającej go ręki;
  • samoczynnie opadający zamek spowoduje przeładowanie broni, nie przytrzymuj zamka;
  • kontynuuj ruch bronią w kierunku celu po najkrótszej drodze dołączając drugą rękę do chwytu, aż do osiągnięcia prawidłowej postawy strzeleckiej;

Po prawidłowo wykonanej pełnej technice oko, wyrównane przyrządy celownicze i cel powinny znajdować się na jednej linii. Dotyczy to sytuacji, gdy na użycie przyrządów i obu rąk jest czas. Jednak technika ta z powodzeniem pozwala również na natychmastowe po przeładowaniu strzelanie jednorącz z broni będącej dużo poniżej linii wzroku czyli tzw. strzelanie z biodra. To zbliża tę metodę do sytuacji jaką mamy po przeładowaniu metodą STL.

Generalnie ta metoda nie stawia wygórowanych wymagań technicznych ani nie wymaga tyle swobody ruchu co przeładowanie frontalnie. Jest możliwa, tak jak metoda STL, do przeprowadzenia niemal w każdej sytuacji. Jeśli chodzi o przyjęcie postawy stojąc, to w tym przypadku, ze względu na skrętne ustawienie barków przy przeładowaniu, preferowane są postwawy wykroczne – naturalna postawa walki, postawa Weavera albo frontalna wykroczna.

Ponadto ten sposób powinien być wykorzystywany raczej przez te osoby, które noszą broń po stronie ręki władającej. W przypadku noszenia po przeciwnej stronie i dobywania broni na krzyż (cross-draw), przeładowanie przy boku staje się zbyt skomplikowane i nienaturalne oraz wolniejsze.

Przy trenowaniu tej techniki można początkowo napotkać niedogodności związane z budową zamka broni. Najwygodniejsze są szerokie zamki, takie jak stosuje na przykład Glock. Stosunkowo trudniej jest chwycić nachwytem wąskie zamki, takie jak np. ma CZ75 czy P83. Początkowo mogą też zdarzyć się skaleczenia wnętrza dłoni przez ostre krawędzie szczerbinek, takie jak mają P83 czy Makarow. Jednak te problemy szybko są eliminowane podczas ćwiczeń. Z drugiej strony ten sposób przytrzymania zamka podczas przeładowania nie jest wrażliwy na obecność na zamku wszelkich dźwigni, które potrafią być uciążliwe, gdy do przeładowania używa się kciuka i palca wskazującego.

Warto zauważyć, że mimo iż przeładowanie następuje z boku centralnej linii ciała, to ruch ręki z bronią wykonywany podczas przeładowania w naturalny sposób wprowadza broń na tę linię i strzały padają z tej linii, podobnie jak po przeładowaniu według poprzednio opisanych metod. W tym właśnie tkwi przyczyna uzyskiwania tą metodą szybkich trafień, niejdnokrotnie ku zaskoczeniu osób sceptycznie nastawionych do tego sposobu.

O porównaniu poszczególnych sposobów przeładowania pistoletu oraz ich wadach i zaletach będzie mowa osobno. Uprzednio należy jednak omówić jeszcze jedną metodę, stosowaną, gdy nie da się posłużyć żadną z dotychczas zaprezentowanych. O tym będzie natępny wpis.