W „Shooting To Live” Fairbairn i Sykes opisują sposób przeładowania pistoletu, którego uczyli w ramach swojego systemu strzeleckiego. Jest to jedna z podstawowych umiejętności mająca wpływ na sprawność i bezpieczeństwo posługiwania się pistoletem.

Aby przeładować pistolet według STL, oczywiście po tym gdy już magazynek z amunicją został podłączony, a której to czynności Autorzy poświęcają osobny punkt nauczania, sekwencja ruchów jest następująca:

  • Pistolet trzymaj w jednej ręce przed sobą, lufa skierowana w dół pod kątem ok. 45º.
  • W momencie przeładowania rękę z pistoletem przekręć do środka i chwyć mocno zamek drugą ręką, używając kciuka i palca wskazującego.
  • Zatrzymując zamek w miejscu pchnij w przód pistolet ręką trzymającą aż do pełnego otwarcia zamka.
  • Gdy tylko końcowy punkt zostanie osiągnięty zwolnij zamek.
  • W tym momencie przesunie się do on do przodu, wprowadzając pierwszy nabój do komory nabojowej. Pistolet pozostaje wymierzony w ziemię.
  • Przekręć rękę z pistoletem z powrotem do normalnej pozycji zamkiem ku górze.

Uwaga dotycząca BEZPIECZEŃSTWA: do ćwiczeń z magazynkiem używaj amunicji ćwiczebnej!

W ten sposób broń jest gotowa do strzału i trzymana w pozycji pod kątem w dół, co jest wyjściową pozycją do strzelań w tej metodzie. Nie ma konieczności przyjmowania podczas przeładowania określonej postawy strzeleckiej. W przypadku, gdy zachodzi taka potrzeba i jest możliwość, przeładowanie jest łączone z przyjmowaniem postawy walki lub częściej z przemieszczaniem się w odpowiednim kierunku.  Jeśli nie ma możliwości zmiany postawy, już sama technika przeładowania przygotowuje bezpośrednio do natychmiastowego strzelania taką metodą, jaka jest opisana w dalszych częściach „Shooting To Live”.

Fairbairn i Sykes kładą nacisk na tę umiejętność, wskazując, że prawidłowe przeładowanie ma przede wszystkim wpływ na szybkość oddania pierwszego strzału i jego celność. W dalszej kolejności umiejętne manipulowanie bronią podnosi bezpieczeństwo. Warto pamiętać, że preferowanym przez nich stanem noszonych pistoletów było: załadowany, nieprzeładowany i bez włączonych bezpieczników zewnętrznych.

Kolejna uwaga ma charakter techniczny. Uważny czytelnik dostrzeże na powyższych rysunkach, że podczas przeładowania palec wskazujący ręki strzelającej jest w obrębie kabłąka lub dotyka języka spustowego. Powyższe rysunki zostały sporządzone na podstawie ilustracji z „Shooting To Live”. Obecnie w prawidłowym wyszkoleniu wymagane jest aby palec przenosić na język spustowy dopiero przy strzale. Autorzy „STL” w żaden sposób się do tej kwestii nie odnoszą. Być może nie widzieli potrzeby takiego postępowania, a być może nie znali takiej techniki. Ten temat można rozwinąć w osobny wpis, jednak w odniesieniu do opisanej procedury przeładowania nie ma to znaczenia. Można przeładowywać broń w opisany tutaj sposób, układając na ten czas palec wskazujący np. wzdłuż zamka  i pozostając w zgodzie ze współczesnymi zasadami w tym względzie.

Następne wpisy będą poświęcone opisowi innych metod przeładowania pistoletu a jeszcze kolejny kilku dalszym uwagom na ten temat.