Strzelanie bojowe musi ekstremalnie szybkie, instynktowne i ćwiczone w warunkach odzwierciedlających jak najwierniej warunki rzeczywiste. Te trzy zasady wynikają z doświadczeń Fairbairna i Sykesa wyniesionych ze służby w Sznaghaju i są zawarte w „Shooting To Live”. W tej książce autorzy podają także przykład własnej strzelnicy pistoletowej, która umożliwia trening strzelania bojowego. Jest to schemat obiektu wymyślonego przez nich, wybudowanego i wykorzystywanego na potrzeby Shanghai Municipal Police na długo przed II wojną światową. W trakcie wojny rozpowszechnili tę ideę wśród służb brytyjskich i amerykańskich, a następnie stała się ona szeroko znana w świecie. Trening na różnych mutacjach strzelnic tego typu, do których z czasem przylgnęła ogólna nazwa „Killing House”, jest obecnie niezbędną składową bojowego treningu strzeleckiego.

Była to strzelnica kryta, o całkowitych wymiarach mniej więcej 30 x 12 metrów. Przy jej urządzaniu należy podjąć wszelkie środki ostrożności w celu zapobieżenia rykoszetom. Ziemia do wszystkich kulochwytów musi być starannie przebrana, każdy kawałek metalu użyty do konstrukcji musi być dokładnie osłonięty ziemią lub miękkim drewnem. Kulochwyty muszą być dosyć często grabione i przekopywane w celu usunięcia tkwiących w nich pocisków. Wysokości i grubości kulochwytów są zwymiarowane na rysunku w stopach angielskich. Najbardziej praktyczne podłoże stanowi ubita ziemia.

Liniami 2, 3, 4 na rysunku są oznaczone tory poruszających się celów w postaci pełnej figury. Cyfrą 1 są oznaczone uchylne figury, również pełne. Na pozycjach 5 są uchylne popiersia, a na poz. 6 znikające cele w postaci głowy i ramienia. Wszystkie figury są naturalnej wielkości.

Z braku odpowiedniego budynku, proponowaną strzelnicę można urządzić również jako otwartą, godząc się przy tym na uzależnienie od zewnętrznych warunków pogodowych i oświetleniowych. Z tego powodu, oraz ze względu na możliwość oddania większego realizmu ćwiczonych sytuacji, strzelnice kryte są lepsze. W ich przypadku z kolei trzeba za to zapewnić maksymalną wentylację, o co jest trudno, oraz należy starać się strzelnicę odpowiednio wyciszyć.

Ważną częścią strzelnicy jest pomieszczenie obsługi, z którego są sterowane cele w miarę przebiegu strzelania i gdzie przebywają ludzie przygotowujący strzelnicę. Pomieszczenie musi zapewniać pełne bezpieczeństwo i musi być ustalony system sygnalizacji strzelania i przerw pomiędzy obsługą a prowadzącym strzelanie.

Tak urządzona strzelnica nie posiada stałych punktów otwarcia ognia, nie jest także dzielona na tory. Pozwala dzięki temu na wykonywanie tak różnych strzelań jak celowany ogień oburącz na 25 m, jak i przebywanie na pełnej szybkości pewnego dystansu w celu ostrzelania z bliska kilku nagle ukazujących się i ruchomych celów. To ostatnie jest szczególnie ważne, aby była możliwość ciągłej zmiany scenariuszy strzelań i zwiększaniu ich realizmu, w przeciwnym przypadku grozi popadnięcie w rutynę i obniżenie rezultatów.

Wszelkie mechanizmy i cele na tej strzelnicy są zaskakująco proste i możliwe do wykonania we własnym zakresie. Ograniczenie stanowi tu jedynie inwencja instruktorów. Dość wspomnieć, że były na jej wyposażniu także szybko montowane stopnie i odcinek ruchomej podłogi. Cwiczeniom towarzyszyły realistyczne efekty, jak hałasy, błyski światła, strzały. Strzelnicę można łatwo zaadaptować tak, aby przedstawiała różne rodzaje pomieszczeń zapełnione zarówno osobami postronnymi jak i stawiającymi opór przestępcami.