Kopnięcie boczne jest wykonywane po zwróceniu się bokiem do przeciwnika i kopnięciu w bok w cel zewnętrzną krawędzią przedniej nogi. Celem jest z reguły bliższa noga przeciwnika, od kolana w dół. Jakkolwiek w WW2 Combatives znane były inne rodzaje kopnięć, to właśnie kopnięcie boczne było przez Fairbairna, a także Applegate’a, zalecane z kilku powodów jako podstawowe kopnięcie. Przemawiają za tym: zasięg kopnięcia; długa krawędź uderzająca, co zmniejszało ryzyko chybienia; możliwość zastosowania zarówno jako własnego ataku jak i po ataku przeciwnika; możliwość ofensywnej kontynuacji.

Technika ta, według Fairbairna, jest wykonywana, jak wspomniano po ustawieniu się bokiem w stosunku do przeciwnika. Ciężar ciała jest przeniesiony na nogę tylną – dalszą od celu. Nogę podporową należy lekko ugiąć w kolanie. Stopę nogi przedniej należy tylko niewiele podnieść, mniej więcej 10 cm nad ziemię. W tej pozycji następuje gwałtowne wystrzelenie nogą na zewnątrz i w górę. Celem jest kopnięcie zewnętrzną krawędzią stopy w nogę przeciwnika tuż poniżej rzepki.

Kontynuacją tego ataku jest zdrapanie a dół kantem buta po piszczeli przeciwnika, zakończone stąpnięciem na kości jego stopy z przeniesieniem całego własnego ciężaru na nogę kopiącą. Dalszą kontynuacją może być np. Chin Jab wykonane tylną ręką.

Applegate kładzie nacisk na inne aspekty techniki oraz zaleca atak z różnych stron bezpośrednio w kolano. Będzie to jednym z następnych tematów. Teraz warto jeszcze zwrócić uwagę na pierwotny charakter tej techniki.

W latach poprzedzających II w. ś. i w jej trakcie świadomość potencjału, jaki dla walczących mają kopnięcia, nie była tak szeroko rozpowszechniona jak obecnie. Umiejętności te powszechniej kultywowano w stosunkowo wówczas niedostępnych w krajach Dalekiego Wschodu, a na Zachodzie wysoko tę sztukę rozwinęli Francuzi w swoim savate. Jednak ekspansja technik kopnięć i ich ewolucja miała nastąpić w przyszłości. Opisywane kopnięcie, pochodzące jeszcze sprzed tej „nowej ery” ujawnia swój całkowicie użytkowy, bojowy charakter. Głównym jego wyróżnikiem, charakterystycznym dla kopnięć combatowych, jest atak bez zbędnych dodatkowych ruchów, w tym przypadku stopą bezpośrednio od ziemi w cel.