E. A. Sykes był jednym z prawdziwych pionierów CQC. Przez długie lata współpracował z W. E. Fairbairnem zarówno w Szanghaju, jak i w Anglii w początkowych latach wojny. W tym duecie większą rolę przypisuje się Fairbairnowi, jednak trzeba mieć świadomość, że wkład Sykesa jest co byc może równoważny. Trudno pokusić się o określenie co konkretnie pochodzi od którego. Historia pod tym względem jest bardzo mglista, a w niej dodatkowo E. A. Sykes jest chyba najbardziej tajemniczą postacią. Przykładem może być choćby poniższa fotografia, jedyna dostępna publicznie. Pochodzi ona z jego paszportu.

E. A. Sykes

Eric Anthony Sykes

1883 – 1945

Urodził się 5 lutego 1883 r. w Barton w hrabstwie Lancashire, jako Eric Anthony Schwabe. W 1917 roku zmienił nazwisko na angielsko brzmiące Sykes. Postąpił tak na fali antyniemieckich resentymentów, tak jak wielu innych obywateli imperium brytyjskiego o niemieckich korzeniach. W tym czasie przebywał w Szanghaju, gdzie trafił w 1907 roku. Był tam reprezentantem kompanii zbrojeniowych Colta i Remingtona. Prawdopodobnie dzięki tej pracy zapoczątkowana została jego znajomość, a potem przyjaźń Fairbairnem.

Współpracowali badając poszczególne przypadki konfrontacji policjantów Szanghaju z brutalnym podziemiem przestępczym i opracowując najlepsze metody walki. Fairbairn był odpowiedzialnym za to głównym instruktorem Shanghai Municipal Police. Sykes na co dzień pracując w prywatnych kompaniach bardzo angażował się w te działania, a w 1926 roku oficjalnie wstąpił do SMP Reserve w randze Special Constable. Służbę tam zakończył wiele lat później jako dowódca Snipers Unit. E. A. Sykes był ogólnie znany jako świetny strzelec, znakomicie posługujący się wszystkimi rodzajami broni.

Nie jest do końca jasna rzeczywista przyczyna pobytu Sykesa na Dalekim Wschodzie. Mimo, że jego bardzo rozgałęziona rodzina prowadziła tam liczne interesy nie angażował się w nie, prowadząc własne życie. Są uzasadnione podejrzenia, że był powiązany z brytyjską Secret Intelligence Service (SIS). Czasem można spotkać przypuszczenie o jego powiązaniach ze służbami amerykańskimi.

O jego życiu prywatnym wiadomo niewiele. Był ożeniony z Catherine Powell, rozwódką pochodzącą z Reno w stanie Newada.

Sykes i Fairbairn odeszli z Shanghai Municipal Police na emeryturę w 1940 roku. Okres ich służby i przyjaznej współpracy w tej formacji był niezwykle owocny i brzemienny w skutki dla rozwoju cobmatives i CQC. Obydwaj byli całkowicie pochłonięci treningiem oraz praktycznym wypróbowywaniem najrozmaitszych metod walki. Co więcej, w sposób całkowicie nowatorski podeszli do przypadków policyjnych walk z przestępcami, analizując to co faktycznie się dzieje w takich sytuacjach i dopiero stąd wyprowadzając wskazania do szkoleń. Chociaż podejście mieli naukowe, to ich wiedzy nie można zakwalifikować kąśliwie jako akademickiej. Byli stale na pierwszej linii służby w mieście określanym jako najbardziej niebezpieczne na świecie, ciągle gotowi stawić się na wezwanie. Obydwaj aktywnie uczestniczyli w działaniach powołanej przez Fairbairna jednostki znanej jako Reserve Unit, poprzedniczki dzisiejszych SWAT czy SRT, wzywanej do najbardziej ryzykownych akcji. Uczestniczyli w ponad 200 starciach, będąc niekwestionowanymi ekspertami w walce bronią palną i w walce wręcz.
C.d.n.